CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI
dle ČSN EN ISO 9001:2009

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU
dle ČSN EN ISO 14001:2005

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY
ve spojení s Nařízením Rady EU č.333/2011

POLITIKA ISM