CERTIFIKÁT SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI
dle ČSN EN ISO 9001:2016
 

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU
dle ČSN EN ISO 14001:2016

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY
ve spojení s Nařízením Rady EU č.333/2011

POLITIKA ISM