Společnost Trhy kovového odpadu – Plus, spol. s r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 19628 dne 10. dubna 1995.

Vjezd do areálu TKO

Naše společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu systému řízení kvality ve spojení s Nařízením Rady EU č. 333/2011 článek 3 a 6.

Předmět podnikání: nakládání s odpady.

Společnost podniká na provozu č.p. 647, 330 21 Líně

Celkový počet zaměstnanců je 23.

Dle evidence odpadů je obrat společnosti (kovové odpady) 2.500 t/měsíc.

Společnost je vybavena moderní technikou pro svoz, třídění a zpracování kovových odpadů. Provozujeme rozsáhlý kontejnerový systém se zaměřením na výkup kovového odpadu z průmyslových firem. Nabízíme demontáž nepotřebných ocelových strojů a technologií, včetně jejich odvozu. Pomocí spektrálního a RTG analyzátoru provádíme chemické rozbory kovů. Kovový odpad je kontrolován na přítomnost radiace pomocí přenosných měřících přístrojů.   

Vážení je prováděno na úředně cejchovaných digitálních vahách (60 000 kg, 3 000 kg, 35 kg) přímo na provozu.

Ceny jsou vždy stanoveny individuálně dle kvality, množství kovových odpadů a momentální situace na světovém trhu s ocelí.    

Společnost je zapojena do projektu Zelená firma, kde je cílem ochrana životního prostředí a eliminace negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení.