Naše společnost má bohaté zkušenosti s využitím vyřazených technologií, zařízení a ocelových budov.

Naše výjezdní montážní skupiny jsou schopny provést kompletní, nebo částečné odstranění (demolici) ocelových částí a zařízení z dolů, kamenolomů, kotelen, výrobních podniků, strojních závodů….

Dále nabízíme demontáž nepotřebných ocelových strojů a technologií, včetně jejich odvozu.

Veškeré činnosti jsou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními, požárními a ekologickými předpisy.

Odvoz materiálu je zajištěn nákladními automobily s hydraulickou rukou, kontejnery a sklápěcím návěsem.