V rámci spolupráce s hutěmi a slévárnami, pro které jsme dodavateli vstupních materiálů, dokážeme zajistit výrobně i finančně různé druhy odlitků. Jedná se především o přesné lití metodou vytavitelného modelu, lití do písku a odstředivé lití.

U hliníku se jedná o plynulé a střednětlaké lití.
Litina šedá, tvárná GG, GGG, ocelolitina, Cr litina.

Výroba odlitků:

  • Otěruvzdorné (zuby bagrových nakladačů, třecí desky a lopatky míchacích a drtících zařízení v kamenolomech, cihelnách, cementárnách, betonárnách, pískovnách, pouzdra kyvných zařízení atd.)
  • Žáruvzdorné (rošty do spaloven, žíhacích pecí, různé typy hořáků aj.)
  • Korozivzdorné (lopatky čerpadel, turbín, chemicky jinak náročné prostředí aj.)
  • Pevnostní vysoce legované k další tepelné úpravě např. žíháním nebo kalením atd. (strojní součásti pohyblivé i pevné, hnací kola, lopatky tryskáčů atd.)

Odlitky možno objednávat včetně modelového zařízení, popřípadě podle vlastních dodaných modelů.

V případě zájmu o slévárenskou výrobu kontaktujte předem naši společnost z důvodu přesné specifikace a možných alternativních náhrad jakostí materiálu podle způsobu použití a kusovosti výroby pro ruční nebo strojní formování, které má přímý vliv na cenu výrobku.