Předností naší firmy je zpracování kovových odpadů zejména pro tuzemské hutě a slévárny. Při nákupu kovových odpadů z výrobních firem dokážeme předem třídit materiál podle ČSN, DIN z deklarovaných vstupů a na základě vlastních chemických analýz (opticko emisní a RTG analyzátory OXFORD), připravujeme vsázky třídy 11 až 19.

Konečná podoba vsázek je velikostně vhodná pro indukční pece o průměru od 20 cm (od 100 kg) až průměr 50 cm (2 t). Jedná se především o drobné výseky velikostí do 5 cm, balíky z hlubokotažného plechu nebo pozink plechu velikostí 30 x 30 cm, profily a výpalky (rozměry dle požadavku zákazníka).

Pro obloukové pece dodáváme materiály druhu 12, 14, 36, 71, 51 a ostatní podle individuální poptávky odběratelů.

Litina je dodávaná po úpravě jako zlomková do 40 cm, popř. kusová do 70 cm.

Ostatní požadavky na jakost a rozměry je možno telefonicky nebo osobně domlouvat na našem provozu, kde se materiály třídí a upravují stříháním, lisováním a pálením.

Expedici materiálu provádíme nákladními vozidly.