Kovové odpady jsou tříděny a zpracovány na provozu v Líních, č.p. 647 – areál Sulkov. Při dovozu na provoz jsou kovové odpady zváženy na úředně cejchovaných digitálních vahách a zaevidovány. Dále se také provádí měření na výskyt radioaktivity.

Následně jsou kovové odpady tříděny a upravovány pomocí hydraulických aligátorových nůžek, hydraulických lisů, kontejnerových nůžek nebo jsou děleny plamenem.

Veškeré kovové odpady jsou zpracovány dle požadavku našich odběratelů tj. sléváren a oceláren z EU.

Velká kapacita a rychlost zpracování kovového odpadu je daná použitím moderní techniky.

Kapacita zpracování je cca 3.000 t/měsíc

Expedice k dalšímu využití kovových odpadů do sléváren a oceláren je prováděna nákladními vozy popřípadě v určitých případech vagóny ČD.