Společnost Trhy kovového odpadu – Plus, spol. s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 19628 dne 10. dubna 1995. Naše společnost je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016, certifikátu systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a certifikátu systému řízení kvality ve spojení s Nařízením Rady EU č. 333/2011 článek 3 a 6. Předmětem podnikání společnosti je nakládání s odpady. Sídlo společnosti a provoz je na adrese č.p. 647, 330 21 Líně. Celkový počet zaměstnanců je 25. Kapacita zpracování kovových odpadů je 3.000 t/měsíc. Společnost je vybavena moderní technikou pro svoz, třídění a zpracování kovových odpadů.

Provozujeme rozsáhlý kontejnerový systém se zaměřením na výkup kovového odpadu z průmyslových firem. Nabízíme demontáž nepotřebných ocelových strojů a technologií, včetně jejich odvozu. Pomocí spektrálního a RTG analyzátoru provádíme chemické rozbory kovů. Kovový odpad je kontrolován na přítomnost radiace pomocí přenosných měřících přístrojů. Vážení je prováděno na úředně cejchovaných digitálních váhách (60 000 kg, 3 000 kg, 35 kg) přímo na provozu. Ceny kovových odpadů jsou vždy stanoveny individuálně dle kvality, množství a momentální situace na světovém trhu.

Společnost se od svého vzniku zaměřuje na nové kovové výrobní odpady, které třídíme a upravujeme pro slévárny a ocelárny z EU.

CERTIFIKÁTY

Copyright © 2023 Trhy kovového odpadu – Plus, spol. s r.o. všechna práva vyhrazna.
Cookie Banner